Όροι Χρήσης

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.

Η Geotrans Α.Ε. δύναται να προβεί σε τμηματική και/ή ολική τροποποίηση του περιεχομένου ανά πάσα στιγμή και άνευ προειδοποίησης.

Η Geotrans Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που ενδέχεται να προκύψουν από χρήση ή συνεκτίμηση πληροφοριών που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο ή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που μπορεί να συνδέονται με αυτόν. Στις ως άνω ζημίες ενδέχεται να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, διαφυγόντα κέρδη, επιβάρυνση με πρόσθετο κόστος, διακοπή της επιχειρηματικής λειτουργίας, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη ή πρόκληση ζημιών σε αυτά.

Οι σύνδεσμοι προς έτερους δικτυακούς τόπους παρέχονται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας. Οι έτεροι διαδικτυακοί τόποι δεν ελέγχονται από την εταιρεία και η προσπέλασή τους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Geotrans Α.Ε. δεν προωθεί ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών.

Η Geotrans Α.Ε. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα όπως ιοί ή άλλα επιβλαβή στοιχεία που μπορεί να εμφανιστούν ως μέρη του διαδικτυακού τόπου και των συνδεδεμένων με αυτό διαδικτυακών τόπων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην εταιρεία μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου λογίζεται αυτομάτως ότι ενέχουν τη συγκατάθεση του χρήστη στην επεξεργασία αυτών από την εταιρεία σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό 2019/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), την οδηγία 2016/680 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο επιβολής του νόμου και τον Ν. 4624/2019.

Όλα τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η εταιρεία με κάθε επιφύλαξη. Ορισμένα μέρη του, ωστόσο, ενδέχεται να περιέχουν εικόνες ή κείμενα που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχουν οι οικείοι πάροχοι.

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να παρέχει στον χρήση την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώριση του χρήστη κατά την επιστροφή του στον διαδικτυακό τόπο και η υποστήριξη της ομάδας μας προκειμένου να κατανοήσει ποιες ενότητες του διαδικτυακού τόπου θεωρείτε τις πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Λάβετε προσφορά