Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.

Geotrans S.A. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan een deel van en/of aan de gehele inhoud.

Geotrans S.A. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of het vertrouwen op informatie die hier of op een andere website die hieraan gelinkt is, verstrekt wordt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, winstderving, extra gemaakte kosten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op het besturingssysteem van de gebruiker of enige schade daaraan.

Links naar andere websites worden uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Het bedrijf heeft geen controle over deze sites en u bezoekt ze uitsluitend op eigen risico. Geotrans S.A. onderschrijft noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

Geotrans S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het voorkomen van zaken zoals virussen, wormen, of andere schadelijke elementen als onderdeel van de website en gelinkte websites.

Persoonsgegevens die via deze website aan de firma worden verstrekt, worden automatisch geacht toestemming te omvatten voor verwerking door de firma in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van de Europese Unie, de EU-richtlijn betreffende de handhaving van de wetgeving inzake gegevensbescherming 2016/680 en de Griekse wet 4624/2019.

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van de firma met voorbehoud van alle rechten. Sommige delen van de website kunnen echter afbeeldingen of teksten bevatten waarop auteursrechten rusten van de respectieve leveranciers.

Deze website maakt gebruik van cookies zodat we u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. De cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en het helpen van ons team om te begrijpen welke delen van de website u het interessantst en nuttigst vindt.

Ontvang een offerte