Αεροπορικές Μεταφορές

Η Geotrans κινείται με ταχύτητα, όπως η αερομεταφορά επιβάλλει, δεδομένου ότι και η εξοικονόμηση λίγων ωρών μπορεί να έχει ουσιαστική σημασία για την πραγματοποίηση της. Οι ιδιαιτερότητες αυτού του είδους της μεταφοράς μας δημιουργούν την επιπρόσθετη ανάληψη υπηρεσιών και ευθυνών που επεκτείνονται στην παραλαβή και παράδοση των εμπορευμάτων από την πόρτα του αποστολέα στην πόρτα του παραλήπτη.

  • Ναυλώσεις αεροσκαφών
  • Μεταφορές door-to-door
  • Υπηρεσίες αεροδρομίου σε όλη την Ελλάδα
  • Μεταφορές express για ship’s spares
  • Τριγωνικές μεταφορές σε όλο τον κόσμο